Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
adca2

Využitie výsledkov projektu TEPA

Cieľom informačnej aktivity bolo vytvoriť záujem vidieckych komunít o tréningový program TEPA, vytvorený medzinárodným tímom expertov pre oblasť vidieckeho rozvoja a presvedčiť cieľovú skupinu o nevyhnutnosti vzdelávania lokálnych animátorov.

Odborný garant vzdelávacej aktivity Mgr. Ľubomír Falťan, CSc., predseda výboru OZ VIPA SK, pre vzdelávanie. Manažér a administrátor vzdelávacej aktivity : Mária Behanovská, predsedníčka OZ VIPA SK.

Cieľ vzdelávacej a informačnej aktivity je v súlade s cieľom Opatrenia 3.3 Vzdelávanie a informovanie -„rozšíriť rámec informačných aktivít, skvalitniť a podporiť ľudský potenciál poskytovaním potrebných vedomostí, zručností a informácií.

Cieľom informačnej aktivity bolo vytvoriť záujem zúčastnených o tréningový program, navrhnutý medzinárodným tímom expertov pre oblasť vidieckeho rozvoja. Materiál pozostávajúci zo študijnej osnovy, metodickej smernice a obsiahleho manuálu, vytvorený v rámci projektu TEPA (Visegrad – Slovenia - Swedish Initiative Training of European of Partnership Animators) financovaného z programu SOCRATES – podprogram GRUNDTVIG – a Visegradského fondu, je vysoko hodnotený ako príspevok k riešeniu aktuálnych potrieb rozvoja vidieka v stredoeurópskych krajinách.

Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  sprava z 4_12_2012_pukanec38 kB [doc]
  sprava z 7_12_2012_sos_levice38 kB [doc]
  sprava z 11_9_2012_poltar37 kB [doc]
  sprava z 13_6_2012_ Cadca37 kB [doc]
  sprava z 19_11_2012_drazkovce37 kB [doc]
  sprava z 19_11_2012_jaklovce37 kB [doc]
  sprava z 23.9_2012_mosovce42 kB [doc]
  sprava z 7_7_2012_ stiavnicka37 kB [doc]
  sprava z 8_11_2012_prievidza38 kB [doc]
  sprava z12 .10_2012_drazkovce37 kB [doc]
  Stratégia Európy 2020 a jej ciele30 kB [doc]
  Stratégia Európy 2020 a jej ciele_130 kB [doc]
  TEPA - Miestne partnerstvá3 973 kB [pdf]

Priložené fotografie