Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
loga

VÝSTUPY PROJEKTU ZAMESTNÁVANIE 50 PLUS NA REGIONÁLNEJ ÚROVNI

V prílohe článku si môžete prečítať výstupy projektu Zamestnávanie 50+ s názvom HODNOTENIE

SÚČASNÉHO STAVU V OBLASTI ZAMESTNÁVANIA 50+ V REGIÓNE a KOMPLEXNÁ ANALÝZA VÝCHODISKOVÉHO STAVU V OBLASTI ZAMESTNÁVANIA 50+.


Okrem neho si môžete prečítať aj ostatné výstupy z analýz projektu Zamestnávanie 50+.


Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
05. 11. 2019  FOTO galéria4 188 kB [pdf]
05. 11. 2019  Multisektorové partnerstvo646 kB [pdf]
05. 11. 2019  Platforma MNO625 kB [pdf]
05. 11. 2019  Príklady dobrej praxe Ako zamestnávať 50 plus1 005 kB [pdf]
05. 11. 2019  Publicita a info podujatia, Info o projekte, publikácia1 389 kB [pdf]
05. 11. 2019  Publicita a info podujatia, Informačné semináre 2 729 kB [pdf]
05. 11. 2019  Vystúp k 1.3 Info o projekte publikácia1 389 kB [pdf]
05. 11. 2019  Výstup k 1.1 Analýza celoživotného vzdelávania 837 kB [docx]
05. 11. 2019  Výstup k 1.1 Analýza cieľovej skupiny 864 kB [docx]
05. 11. 2019  Výstup k 1.1 Analýza Politiky zamestnávania2 476 kB [pdf]
05. 11. 2019  Výstup k 1.1 Analýza regionálnej politiky1 013 kB [docx]
05. 11. 2019  Výstup k 1.1 Analýza zamestnávatelia3 055 kB [pdf]
05. 11. 2019  Výstup k 1.1 komplexná analýza východiskového stavu oblasti zamestnávania 50 plus7 711 kB [docx]
05. 11. 2019  Výstup k 1.1 Štúdia Personálny audit6 320 kB [docx]
05. 11. 2019  Výstup k 1.2 hodnotenie súčasného stavu3 087 kB [pdf]
05. 11. 2019  Výstup k 1.3 Ako založiť sociálny podnik - model sociálneho podniku745 kB [pdf]
05. 11. 2019  Výstup k 1.3 Informačné semináre2 729 kB [pdf]
05. 11. 2019  Výstup k 1.3 Koncepcia zamestnávania 50 plus4 161 kB [pdf]
05. 11. 2019  Výstup k 1.3 Metodika celoživotného vzdelávania a kariérneho poradenstva pre 50 plus3 425 kB [pdf]
05. 11. 2019  Výstup k 1.3 Model sociálneho podniku - FA426 kB [xlsx]