Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk

Aktivity VIPA

Prezrite si aktivity VIPA

ukáž aktivity

Nová kniha - výroba syrov 2.vydanie

kúpte si knihu

Darujte nám 2%

Naše projekty

Prezrite si projekty, ktore sme v minulosti realizovali

Ukáž projekty

O nás

Vidiecky parlament Slovenskovznikol v roku 2000 a jeho poslaním je:
  • presadzovať zvyšovanie kvality života na vidieku
  • podporovať vidiecke iniciatívy pri riadení vidieckeho rozvoja.

Pristupujeme k napĺňaniu tohto poslania hlavne podporou integrovaného rozvoja vidieka odbornými advokačnými a informačno-komunikačnými aktivitami formou dialógu vedeného na národnej úrovni na základe identifikácie potrieb vidieka na národnej úrovni.

Viac o nás...
about-image

Spravodajstvo

Pripravovaná konferencia Atraktívnejší vidiek
Pripravovaná konferencia Atraktívnejší vidiek


Štartuje 12. ročník Dediny roka
Štartuje 12. ročník Dediny roka


Združenie mladých farmárov na Slovensku – ASYF v spolupráci s Inštitútom znalostného pôdohospodárstva a inovácií IZPI Vás pozýva na dvojdňové stretnutie „Klub mladých farmárov“
Združenie mladých farmárov na Slovensku – ASYF v spolupráci s Inštitútom znalostného pôdohospodárstva a inovácií IZPI Vás pozýva na dvojdňové stretnutie „Klub mladých farmárov“


Odborná prax vo Švajčiarsku pre mladých ľudí zo Slovenska – príležitosť pre vzdelávanie,  spoznávanie a zárobok
Odborná prax vo Švajčiarsku pre mladých ľudí zo Slovenska – príležitosť pre vzdelávanie, spoznávanie a zárobok


Koordinačné stretnutie partnerov, v rámci projektu LIFE_WILL v Prahe.
Koordinačné stretnutie partnerov, v rámci projektu LIFE_WILL v Prahe.


Spoločné stretnutie na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR spolu s ZMOS   venovali  sme sa téme vidieckeho paktu.
Spoločné stretnutie na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR spolu s ZMOS venovali sme sa téme vidieckeho paktu.


PF 2023
PF 2023


32. Zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie
32. Zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie


Konferencia EPALE 2022 s témou Nové výzvy, trendy a prístupy vo vzdelávaní dospelých
Konferencia EPALE 2022 s témou Nové výzvy, trendy a prístupy vo vzdelávaní dospelých


Európsky tréning
Európsky tréning "Peripheral Youth Makers TC".


Newslleter
Newslleter


Náš vidiek 3 / 2022
Náš vidiek 3 / 2022


  Víťaz Top Agro: Potravinami naložené kamióny zo zahraničia raz prísť nemusia
Víťaz Top Agro: Potravinami naložené kamióny zo zahraničia raz prísť nemusia


Závery z XII. Fóra Vidieckeho parlamentu na Slovensku
Závery z XII. Fóra Vidieckeho parlamentu na Slovensku


Knižná publikácia - Výroba syrov - 2.vydanie
Knižná publikácia - Výroba syrov - 2.vydanie