Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk

Projekt Informačné dni Vidieckeho parlamentu

1. informačný deň VIPAkonaný 22. 5. 2009 v Tisovci v rámci projektu podporeného z PRV SR 2007-2013 

2. informačný deň VIPAkonaný 28. - 29. augusta 2009 v Nitrianskom Pravne v rámci projektu podporeného z PRV SR 2007-2013 

3. informačný deň, konaný 20. - 21. novembra 2009 v Starej Bystrici vrámci projektu, podporeného z PRV SR 2007-2013

4. informačný deň VIPA, konaný 5. - 6. marca 2010 v obci Vinné v rámci projektu, podporeného z PRV SR 2007-2013 

5. informačný deň VIPAkonaný 25. - 26. júna 2010 v Kežmarku v rámci projektu, podporeného z PRV SR 2007-2013

6. informačný deň VIPA, konaný 23. - 22. októbra 2010 v Košiciach v rámci projektu, podporeného z PRV SR 2007-2013

Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  Aktuálne trendy v slovenskom turizme145 kB [pdf]
  Dotazník26 kB [doc]
  Implementácia prístupu Leader v SR50 kB [doc]
  Krakovská deklarácia71 kB [doc]
  Kravčík - VIPA1 024 kB [doc]
  Najčastejšie chyby v rámci I. výzvy na predkladanie ISRÚ148 kB [pdf]
  Nitrianske Pravno35 kB [doc]
  Pozvánka217 kB [doc]
  Pozvánka + návratka364 kB [doc]
  Pozvánka - 2. infodeň32 kB [doc]
  Pozvánka1200 kB [doc]
  Pracovné postupy v procese vyhodnocovania projektov opatrení PRV1 932 kB [pdf]
  Predstavenie kultúrneho dedičsta na území Trenčianskeho samosprávneho kraja312 kB [pdf]
  Prezentácia - Jurčišin56 kB [doc]
  Prezentácia Haronika35 kB [doc]
  Prezentácia VIPA8 324 kB [pdf]
  Prezentácie31 kB [doc]
  Program rozvoja vidieka 2007 - 2013223 kB [pdf]
  Právne aspekty ochrany kultúrneho dedičstva vo vzťahu k vidieskemu prostrediu278 kB [pdf]
  Regionálne vzdelávacie centrum759 kB [pdf]
  Rovnosť príležitostí pre obyvateľov vidieka56 kB [doc]
  Rovnosť príležitostí v projektoch podporovaných z verejných prostriedkov99 kB [doc]
  Rozvoj vidieka Žilinského samosprávneho kraja2 786 kB [pdf]
  School Boards and Democracy at the Local Level339 kB [pdf]
  Sieťovaním k efektívnosti regiónov23 kB [doc]
  Stará Bystrica2 521 kB [pdf]
  Transparentnosť a inovácie v účasti občanov na veciach verejných v meste Rimavská Sobota419 kB [pdf]
  Vidiecka ekonomika25 kB [doc]
  Vidiecky cestovný ruch - príležitosť pre rozvoj pdnikania na vidieku665 kB [pdf]
  Vidiecky cestovný ruch - príležitosť pre rozvoj podnikania na vidieku81 kB [doc]
  Vidiecky cestovný ruch v území mikroregiónu Muránska planina42 kB [doc]
  Vyhlásenie37 kB [doc]
  Vyhlásenie VIPA k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu29 kB [doc]
  Vyhlásenie účastníkov30 kB [doc]
  Vyhlásenie účastníkov 3. infodňa35 kB [doc]
  Vyhlásenie+reakcie232 kB [pdf]
  Záznam z rokovania na MHSR188 kB [pdf]
  Článok pre VIPA117 kB [doc]
  Článok VIPA359 kB [doc]